Dětská pneumologie

P. Pohunek, P. Koťátko, J. Tuková
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59368

Detská pneumológia je odbor, ktorého úlohou je špecializovaná diagnostika a liečba chorôb respiračného traktu, ktoré svojím priebehom, charakterom, závažnosťou alebo prognózou presahujú bežnú respiračnú problematiku známu z ordinácií detských praktických lekárov. Pokrýva veľmi široké spektrum respiračných patológií a rieši ich v súvislosti s vývojovými aspektmi a so snahou zaistiť v čo najväčšej miere respiračné zdravie a funkciu pľúc do dospelosti.

Predkladaná publikácia prináša prehľad základnej detskej pneumologickej problematiky so zameraním hlavne na klinickú prax. Nekladie si ambície byť podrobnou vedeckou monografiou, ale predovšetkým má zoznámiť záujemcov z radov lekárov primárnej starostlivosti i špecialistov so súčasným pohľadom na najčastejšie problémy a respiračné patológie.

Cieľom editorov a autorského kolektívu je prehľadná a klinicky zameraná kniha s doporučenými postupmi v diagnostike a liečbe ochorení respiračného systému s praktickými radami pre riešenie akútnych alebo chronických respiračných ťažkostí.

Kniha obsahuje kapitoly všeobecné (vývoj respiračného systému, anamnéza, fyzikálne a laboratórne vyšetrenia, najčastejšie symptómy respiračných ochorení u detí a ich diferenciálna diagnostika, zobrazovacie metódy v detskej pneumológii, funkčné pľúcne vyšetrenie, endoskopické metódy) a kapitoly špeciálne (vybrané infekčné a chronické respiračné ochorenia, respiračné prejavy vybraných mimo-pľúcnych ochorení, vrodené chyby respiračného systému, transplantácia pľúc). Pozornosť je venovaná tiež rehabilitačnej a kúpeľnej liečbe.

Kniha podobného rozsahu v českej lekárskej literatúre doteraz nevyšla. Stane sa užitočnou pomôckou pre pneumológov a pre všetkých, ktorí sa zaoberajú respiračnými problémami.