Diferenciální diagnostika bolestivého kloubu v klinické praxi

L. Šenolt, D. Veigl et al.
Mladá fronta, 2019
Signatúra: K 59692

Hlavným cieľom knihy je zoznámiť čitateľa s klinickým obrazom širokej škály ochorení, ktoré sa prejavujú bolesťou kĺbov. Dôraz je kladený na rozlíšenie jednotlivých príčin od tých častých po menej časté, až vzácne ochorenia postihujúce pohybový aparát. Kniha by mala slúžiť ako praktický návod, ako rozpoznať rôzne formy bolestivých kĺbových stavov v každodennej klinickej praxi.

Kniha je členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej časti je popísaná definícia a príčiny bolestivého kĺbu, dôraz je kladený na anamnézu, účelnosť a charakter otázok, ktoré môžu v mnohých prípadoch okamžite odhaliť príčinu ťažkostí. Podrobne je popísaný prístup k pacientovi s bolesťami kĺbov ako aj praktické využitie konkrétnych laboratórnych testov a zobrazovacích metód.
Špeciálna časť sa sústreďuje na jednotlivé nozologické jednotky podľa konkrétnych kĺbov. Diskutované sú príčiny bolestí kĺbov na podklade vybraných traumatických príčin, degeneratívnych, zápalových a systémových ochorení, chorôb asociovaných alebo priamo navodených infekciou, vrodenými vývojovými chybami, niektorými neurologickými, cievnymi, metabolickými alebo inými vzácnymi stavmi.

Monografia je určená pre lekárov, ktorí sa zaoberajú diagnostikou a liečbou ochorení pohybového aparátu. Primárne je určená pre reumatológov, ortopédov, rehabilitačných lekárov, avšak pre presah problematiky ochorení pohybového aparátu je vhodná aj pre praktických lekárov, internistov ale i lekárov iných odborov.