Morfologické a klinické pohľady na plexus brachialis a lumbosacralis

Viktor Matejčík
AEPress, s.r.o., 2012
Signatúra: K 55386

Predkladaná dvojjazyčná slovensko-anglická monografia môže mať zásadný prínos pre lekársku prax viacerých lekárskych odborov, neurológov, neurochirugov, chirurgov všeobecných i vaskulárnych, ale aj rehabilitačných lekárov, a v konečnom dôsledku pre celú lekársku verejnosť.

Nielen svojím námetom, ale aj koncepciou a podrobným spracovaním celej šírky variácií brachiálneho a lumbosakrálneho plexu nemá v našej literatúre obdobu. Predstavuje zásadný prínos pre dokonalé poznanie normálnej anatómie veľkej časti periférneho nervového systému (brachiálneho a lumbosakrálneho plexu) a osobitne celej šírky jeho anatomických variácií. To významne prispieva nielen k precíznej diagnostike, ale aj k precíznejšiemu a kvalitnejšiemu prístupu neurochirurgov, traumatológov, chirurgov pri stále sa zvyšujúcom počte úrazov najrozličnejšej príčiny.