Pediatric sonography

Edited by M. J. Siegel
4. vydanie, 2011
Signatúra: K 54807

Od publikovania tretieho vydania tejto knihy v roku 2002 pribudlo v ultrasonografii niekoľko noviniek v softvéri a technológii, ako napríklad harmonické zobrazovanie, kontrastné látky a 3D zobrazovanie, ktoré prispeli k zvýšenému používaniu ultrasonografie v diagnostike aj v pediatrii. V porovnaní s počítačovou tomografiou a magnetickou rezonanciou je ultrasonografia cenovo priaznivejšia. Dôležité je aj to, že ultrasonografia je neinvazívna metóda a nepoužíva ionizujúce žiarenie, čo je pre diagnostiku v pediatrii výhodné. Cieľom štvrtého vydania tejto publikácie je poskytnúť komplexné informácie o klinických aplikáciách sonografie v pediatrickej populácii. Tak ako v prvých troch vydaniach aj v tomto vydaní sú prvé dve kapitoly venované podrobnému prehľadu informácií z oblasti fyziky ultrazvuku, ako aj artefaktom a rôznych úskaliam, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi. Zvyšná časť knihy je rozdelená na kapitoly popisujúce postupne ultrasonografickú diagnostiku trinástich anatomických oblastí – hlavu, krk, hrudník, prsník, pečeň, žlčový systém a žlčník, slezinu a peritoneum, gastrointestinálny trakt, obličky, retroperitoneum, ženskú a mužskú panvu a muskuloskeletárny systém. V každej kapitole nájdeme praktické sonografické techniky, normálnu sonografickú anatómiu ako aj abnormálne sonografické nálezy špecifické pre jednotlivé orgánové systémy. Autori jednotlivých kapitol okrem toho popisujú aj ako sa vyhnúť technickým chybám a omylom pri interpretácii výsledkov a diskutujú o použití sonografie a alternatívnych zobrazovacích štúdií pri riešení bežných klinických problémov. Posledná kapitola sa zaoberá úlohou sonografie pri riadenej aspirácii, biopsii a drenáži. Táto publikácia má 725 strán, obsahuje veľké množstvo čiernobielych aj farebných diagnostických zobrazení, schém a tabuliek a je venovaná najmä rádiológom v praxi a pracovníkom oddelení sonografie, ale môže byť užitočná aj pre pediatrov a chirurgov.