Preventivní medicína

Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kol.
Maxdorf, 2021
Signatúra: K 60284

Preventivní medicínaPrevencia je súčasťou starostlivosti o zdravie. Zahŕňa aktivity a intervenciu na úrovni jednotlivca, rodiny, komunity i celej spoločnosti. Prevencia poskytovaná v zdravotníctve je integrálnou súčasťou starostlivosti o zdravie a poskytovania lekárskej starostlivosti v rôznych odboroch.

Prvé vydanie knihy Preventivní medicína získalo prestížnu cenu Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně za rok 2008. Myšlienka, že prevencia v medicíne je účinnejšia ako liečba, je stará viac ako 100 rokov, pričom sa jednotlivé medicínske odbory významne líšia v účinnosti preventívnych opatrení. Keď opomenieme očkovanie, je v prevencii jedným z najúspešnejších odborov gynekológia. Naproti tomu v interných odboroch bola po mnoho desaťročí účinnosť prevencie skôr teoretická, pretože stála na odporúčaniach. A k tým mávajú pacienti nízku adherenciu, hoci ide spravidla o opatrenia účinné a málo nákladné. Pravdou preto je, že úspech modernej preventívnej medicíny súvisí s tým, ako sa do prevencie naplno zapojila farmakoterapia. Či sa nám to páči, alebo nie, adherencia pacientov k užívaniu liekov je podstatne vyššia ako ku dodržiavaniu rád týkajúcich sa životného štýlu alebo diétnych opatrení.

Tretie aktualizované vydanie publikácie je praktickým kompendiom zahŕňajúcim všetko, čo by mal lekár vedieť o dostupných preventívnych opatreniach v oblasti diagnostiky, rád týkajúcich sa životného štýlu, diéty a akejkoľvek farmakoterapii aplikovanej s cieľom zabrániť vážnym a nezvratným poškodeniam.

Kniha je určená pre lekárov všetkých odborov – internistov, gynekológov, dermatológov či praktických lekárov.