Revmatologie

Pavelka, Vencovský, Horák, Šenolt, Mann, Štěpán
Maxdorf, 2018
Signatúra: K 59240

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie klinicky orientovanej učebnice je určené predovšetkým pre oblasť postgraduálneho a celoživotného vzdelávania reumatológov, ale i ďalších špecialistov – internistov, rehabilitačných lekárov, imunológov, osteológov, ortopédov a praktických lekárov.

Kniha je rozdelená do dvoch základných častí – všeobecnej a špeciálnej. Obsahom všeobecnej časti je klasifikácia reumatických ochorení, vyšetrovanie reumatických pacientov, diferenciálna diagnostika základných syndrómov, orgánové manifestácie reumatických ochorení, farmakoterapia a rehabilitácia u reumatických ochorení. Samostatné kapitoly sú venované reumatochirurgii a imunológii.
Špeciálna časť knihy podrobne spracováva problematiku jednotlivých ochorení - etiológiu a patogenézu, klinický obraz, diagnostiku, terapeutické odporúčanie a prognózu.

Napriek svojmu úctyhodnému rozsahu (takmer 900 strán) sa učebnica vyznačuje dokonalou prehľadnosťou a zrozumiteľnosťou, k čomu prispieva fakt, že kniha je plnofarebne tlačená a obsahuje množstvo tabuliek, schém a farebných ilustrácií.