Základy srdeční resynchronizační léčby

Bulava A., Eisenberger M. a kol.
NLN, s.r.o., 2018
Signatúra: K 59410

Hlavným cieľom predkladanej knihy je zhrnúť tematiku srdcovej resynchronizačnej liečby do ucelenej a prakticky použiteľnej publikácie. Zlyhanie srdca je spoločne s fibriláciou predsiení považované za epidémiu 21. storočia. Nielen farmakologická, ale predovšetkým nefarmakologická liečba srdcového zlyhania zaznamenala za posledné desaťročie obrovské zmeny. Srdcová resynchronizačná liečba sa u vybranej skupiny pacientov stala štandardom starostlivosti o chorých, aj keď s rozvíjajúcim sa poznaním a skúsenosťami s týmto druhom terapie stále vznikajú otázky, na ktoré sa doteraz hľadajú odpovede.

Kniha v úvodných kapitolách sumarizuje základné poznatky z patofyziológie a farmakologickej liečby chronického srdcového zlyhania. V nasledujúcej kapitole sú potom podrobne uvedené indikácie k zavedeniu srdcovej resynchronizačnej liečby. Ďalšie kapitoly predstavujú praktického sprievodcu implantáciou ľavokomorových elektród a ponúkajú rad postrehov, ako prekonať najrôznejšie nástrahy a ťažkosti, ktoré elektrofyziológa pri endovazálnej implantácii elektród čakajú.

Neoddeliteľnú súčasť textu tvoria videosekvencie, ktorých vzhliadnutie umožní čitateľom presnejšiu a "čitateľnejšiu" predstavu skiaskopického zobrazenia tam, kde to statický obrázok neumožňuje. Videá si čitatelia môžu pozrieť na www.zakladysrdecnilecby.cz. Kniha obsahuje i exkurz do problematiky srdcovej resynchronizačnej liečby u pacientov s vrodenými chybami srdca. V závere knihy sa autori venujú problematike programovania prístrojov pre srdcovú resynchronizačnú liečbu, optimalizáciu stimulačnej terapie a možnostiam ovplyvnenia suboptimálnej odpovede na ňu. Vynechaná nemohla byť ani dynamicky sa rozvíjajúca oblasť diaľkového monitorovania pacientov so srdcovými implantátmi. Posledná kapitola je venovaná predovšetkým nelekárskym profesiám v zdravotníctve a zameriava sa na možnú úlohu sestier v komplexnom manažmente pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním.