Knižnica v ústrety lekárom

Požadovanú literatúru zo Slovenskej lekárskej knižnice si odborná zdravotnícka verejnosť objedná aj prevezme v pohodlí svojho domova

Tlačová správa, Bratislava 21. novembra 2011 (NCZI) - Slovenská lekárska knižnica (SlLK) rozšírila portfólio svojich služieb o unikátnu službu – doručovanie kníh a dokumentov priamo domov, alebo na pracovisko.

Pre používateľa, ktorý býva mimo Bratislavy, postačí, aby si vyhľadal v online katalógu knižnice potrebnú literatúru – knihu, alebo článok z medicínskeho časopisu a zvolil spôsob jeho doručenia. Dokonca ani kvôli registrácii nemusí osobne navštíviť knižnicu. Stačí sa predregistrovať a zaslať vyplnenú prihlášku používateľa overenú mestskou knižnicou alebo notárom v jeho meste.

Služba je rovnako vhodná aj pre Bratislavčanov, ktorí sú pracovne veľmi vyťažení a radi týmto spôsobom ušetria svoj drahocenný čas.

„Naša nová služba sa stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Získavame vďaka nej aj nových registrovaných členov, ktorí si nechávajú zasielať rovnako knihy aj články. Využívajú obidva spôsoby doručenia – dobierkou aj kuriérom,“ konštatovala PhDr. Marta Žilová, riaditeľka Slovenskej lekárskej knižnice.

„Teší nás, že môžeme uľahčiť prístup lekárov a odbornej zdravotníckej verejnosti k medicínskej literatúre, ktorá je nevyhnutná pre ich celoživotné vzdelávanie,“ uviedol Ing. Andrej Orban, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.

Slovenská lekárska knižnica – súčasť Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) – buduje, uchováva a ochraňuje najkomplexnejšiu zbierku dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov. Vo svojom knižničnom fonde má takmer 150 tisíc dokumentov a 3000 titulov medicínskych časopisov.

Okrem výpožičných služieb poskytuje SlLK aj rešeršné služby, Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), Rýchlu informačnú obsahovú službu (RIOS), referenčné služby a akvizičné služby.