Vyhľadávanie lekárskych informácií v databázach EBSCO

Úvodným podujatím Slovenskej lekárskej knižnice v Týždni slovenských knižníc bol informačný seminár Vyhľadávanie lekárskych informácií v databázach EBSCO. Riaditeľka Slovenskej lekárskej knižnice po privítaní zástupcov vydavateľstva EBSCO Publishing Mgr. Jana Lupricha a Mgr. Pavla Syneka informovala o podujatiach a aktivitách knižnice v rámci Týždňa slovenských knižníc.

Prezentácia Mgr. Pavla Syneka zameraná na popis databáz, online vyhľadávanie, podporné informačné zdroje, možnosť využívania informácií o nových číslach časopisov (ALERT) bola pre účastníkov bohatým zdrojom informácií.

V ďalšej časti sa zameral na elektronické knihy (eBooks), ich využívanie, vytvorenie rezervačného systému, služby akvizície a pod. Všetci účastníci seminára obdržali Certifikát o absolvovaní tréningu – Certificate od Participation EBSCO host.