Poďakovanie za 2 %

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2012 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.