Angiológia 2 pre všeobecných lekárov

Peter Gavorník
Raabe, 2014
Signatúra: K 57117

Po prvej knižnej publikácii Angiológia 1 pre všeobecných lekárov - Flebológia, ktorá sa zamerala na choroby vénového cievneho systému, prichádza pokračovanie Angiológia 2 pre všeobecných lekárov - Arteriológia, zameraná na diagnostiku a manažment končatinovocievnych artériových ischemických chorôb, s ktorými sa všeobecný praktický lekár môže stretnúť v ambulantnej praxi.

Kniha je rozdelená do troch hlavných celkov. V prvom sa autor venuje širokému spektru artériových ischemických chorôb, ich základnej patofyziológii a symptómom. Druhú časť tvoria vyšetrovacie metódy a testy. Posledná časť je venovaná prevencii ischemických chorôb a metódam vo farmakoterapii.

Pri písaní publikácie autor zužitkoval svoje štyridsaťročné praktické, pedagogické a vedecko-výskumné skúsenosti. Kniha je určená nie len pre klinickú prax všeobecných lekárov, ale aj na postgraduálne štúdium študentov lekárskych fakúlt a postgraduálne špecializačné štúdium a celoživotné kontinuálne lekárske vzdelávanie internistov, angiológov, kardiológov, angiochirurgov a iných špecialistov, ktorí sa venujú cievnym chorobám.