Hemoglobín a jeho choroby

Viera Fábryová, Peter Božek, Andrea Kollárová
A-medi management s.r.o., 2015
Signatúra: K 57099

Vrodené choroby hemoglobínu, hemoglobinopatie, stáli u nás donedávna na okraji medicínskeho záujmu. Dnes, pri veľkých geopolitických zmenách vo svete, sa s prílivom emigrantov z Afriky a Ázie v Európe objavujú poruchy hemoglobínu, ktoré boli v minulosti takmer neznáme a ktoré prinášajú so sebou rad medicínskych a sociálnych problémov. Táto situácia zmenila nazeranie na celú oblasť vrodených hemolytických anémií a stala sa výzvou pre medicínske systémy v mnohých krajinách.

Kniha má za cieľ priblížiť túto problematiku širšej lekárskej verejnosti, najmä všeobecným lekárom, pediatrom a internistom, ktorí sa môžu ako prví dostať do kontaktu s hemoglobinopatiami. Je vhodná tiež ako študijný materiál pre študentov medicíny a lekárov v príprave na atestáciu z hematológie a transfúziológie

V prvých kapitolách sa publikácia venuje všeobecnej charakteristike hemoglobínu, jeho genetike štruktúre a funkcii.
V ďalších kapitolách rozoberá jednotlivé typy hemoglobinopatií, hlavne talasémie a štrukturálne poruchy globínových reťazcov, ale aj nestabilné hemoglobíny a získané hemoglobinopatie či poruchy hému.
Dôležitá je kapitola venovaná možnostiam laboratórnej diagnostiky. Aj keď dôkladná a presná diagnostika porúch hemoglobínu patrí do rúk biochemikov a genetikov, v publikácii je uvedený prehľad najpoužívanejších laboratórnych metód, ktoré majú pomôcť klinickému pracovníkovi v diferenciálnej diagnostike vrodených hemolytických anémií. Okrem toho niektoré vyšetrenia a ich výsledky môžu nielen odhaliť poruchy hemoglobínu, ale pomôžu stanoviť diagnózu pri rôznych internistických a pediatrických chorobách.
V záverečnej kapitole autori navrhujú postup odporúčaný WHO pri vyhľadávaní hemoglobinopatií v krajinách so sporadickým výskytom uvedených chorôb. Opisujú stav diagnostiky a liečby v krajinách EÚ a na Slovensku, pričom predkladajú aj výsledky 20-ročnej epidemiologickej štúdie beta-talasémií a iných hemoglobinopatií u nás.