Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

O. Dubová, M. Zikán
Maxdorf, 2019
Signatúra: K 59402

Ohromná záplava nových informácii nepochybne posúva lekárske odbory dopredu. Avšak pre lekárov – či už pred atestáciou, alebo po nej – to znamená stále viac a viac strán, ktoré je nutné preštudovať. Máloktorý odbor pritom postihuje táto informačná záplava tak, ako gynekológiu a pôrodníctvo. Ide vlastne o odbornosť zahrnujúcu dva veľké odbory a naviac i vlastná gynekológia pokrýva nesmierne rozsiahle oblasti od operatívy až napr. k onkológii či endokrinológii.

Kapitoly tejto objemnej knihy zodpovedajú atestačným otázkam. Zdrojom pre tvorbu knihy boli známe učebnice, ale i výpisky autorky, ktoré si starostlivo pripravila ku každej otázke. Bola by škoda neposkytnúť ich ostatným.
Autorom publikácie Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví sa podarilo vytvoriť mimoriadne svieži text, ktorého ťažiskom sú predovšetkým heslovité body, len minimum textu je formulované vo vetách. Text sa príjemne a rýchlo číta a dobre sa pamätá.
Text knihy si nekladie ambície byť úplným a vyčerpávajúcim zdrojom všetkých podrobných informácií, ale predovšetkým sumarizujúcim prehľadom, v ktorom si môže atestant i lekár v praxi overiť svoje znalosti a správne postupy a zároveň byť odrazovým mostíkom pre získavanie ďalších vedomostí.

Kniha o rozsahu takmer 900 strán väčšieho vreckového formátu je určená predovšetkým pre prípravu na špecializačné skúšky, súčasne je však vynikajúcou pomôckou pre každodennú gynekologicko-pôrodnícku prax.