Willsův oční manuál

N. Bagheriová, B. N.Wajdová
TRITON, 2020
Signatúra: K 59909

Kniha Willsův oční manuál je prekladom už siedmeho vydania mimoriadne úspešnej publikácie, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1990 ako výsledok práce kolektívu lekárov americkej Willsovej očnej kliniky a bola preložená do mnohých svetových jazykov.

Čitateľ v nej nájde najaktuálnejšie informácie a klinické odporúčania týkajúce sa diagnostiky a liečby očných ochorení. Siedme vydanie manuálu zahŕňa oproti poslednému vydaniu výsledky veľkých klinických štúdií a sú tu zohľadnené aj meniace sa trendy v práci, kategorizácii a liečbe očných ochorení v rámci najrôznejších oftalmologických špecializácií, medzi ktoré patria očné traumy, plastické operácie, choroby rohovky, pedooftalmológia, neurooftalmológia, uveitídy a choroby sietnice. Napriek tomu, že sú do textu zahrnuté najnovšie lekárske a technologické trendy, sa autori snažili zachovať pôvodný cieľ, ktorý sledovali editori prvého vydania: predložiť ucelený, zhustený a užívateľsky príjemný zdroj informácií pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí pracujú s pacientmi s očnými ťažkosťami.

Publikácia je druhým českým vydaním. Hlavnou snahou prekladateľov bolo čo najpresnejšie sa držať pôvodného textu, zachovať štýl publikácie, stručnosť a prehľadnosť. Pre lepšiu zrozumiteľnosť sú v texte ponechané spoločne s českými aj pôvodné anglické termíny.

Kniha sa stane užitočným pomocníkom pre prácu lekárov v oftalmologických ambulanciách i na pohotovosti pri určovaní diagnózy a liečby očných ochorení.