Skenovacie služby

Skenovacie služby sa poskytujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) z tlačených dokumentov v fonde knižnice. Slovenská lekárska knižnica nemá samoobslužný skenovací prístroj.
 
Skenovanie je spoplatnené a uskutočňuje sa pre:
 
  • individuálnych používateľov na základe písomnej požiadavky
  • pre potreby MVS na základe klasickej alebo elektronickej žiadanky

Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019