Referenčné služby

Požičovňa, prízemie č. 006
tel:02/ 57 269 792

Všeobecná študovňa, prízemie, č. 007
tel:02/57 269 799

Prostredníctvom referenčných služieb získajú používatelia :
 
  • informácie ako vyhľadávať relevantné zdroje a získavať faktografické informácie
  • informácie o informačných zdrojoch a fondoch ďalších knižníc a informačných inštitúcií

Referenčné služby ponúkajú pomoc všetkým, ktorí potrebujú poradiť ako nájsť požadovanú informáciu v zdrojoch dostupných v knižnici i mimo nej. Poskytujú sa v priestoroch knižnice, telefonicky i mailom.

Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019